60b5d10b8206f.jpg

Kotlíková dotace

Poslední šance

Kotlíkové dotace pokračují v rámci programu OPŽP 2021-2027!!!
V současné době je zpracován návrh Programového dokumentu k danému dotačnímu programu, ve kterém jsou přesně definovány základní oblasti podpory pro dané období a začínají vznikat již první pracovní skupiny k projednání základních pravidel podpory pro oblast „Podpora energie z obnovitelných zdrojů“ - výměna nevyhovujících spalovacích zdrojů na tuhá paliva a pořizování domovních předávacích stanic.

Postaráme se o návrh řešení, špičkovou instalaci i případný servis

24 let zkušeností s klimatizační a vytápěcí technikou

Nevíte si rady s výběřem? Rádi Vám poradíme, stačí se jen zeptat.

 

Celý program OPŽP 2021–2027 má být schválen nejpozději v druhé polovině roku 2021, tzn. že s vyhlášením nového kola dotací na výměnu starých kotlů lze počítat nejdříve na konci roku 2021. Dotace bude poskytována prostřednictvím krajských úřadů.

Termínově lze předpokládat, že SFŽP vyhlásí obecné podmínky dotace a následně krajské úřady vyhlásí své již konkrétní podmínky nejpozději do půl roku na to, a do dalšího měsíce začne příjem přihlášek. Reálně můžeme tedy uvažovat s vyplácením dotací konečným příjemcům zhruba v druhé polovině roku 2022.

Budoucí pracovní skupina k oblasti specifického cíle „Podpora energie z obnovitelných zdrojů“ by měla začít pracovat na počátku roku 2021 a měla by určit také již konkrétně jaké zdroje bude možné vyměňovat a za jakých finančních podmínek.

Pro žadatele bude určitě velice zajímavé, že vedle více jak 300 tisíc starých ručně plněných kotlů na pevná paliva, které nebudou moci být provozovány již od září 2022, se hovoří také o prohořívacích a odhořívacích kotlích emisní třídy 3, či o lokálních topidlech, která slouží jako hlavní zdroj tepla pro vytápění.

Finanční příspěvek SFŽP (Kotlíková dotace, NZU)

Společnost A-Z Chlazení s.r.o. Vám nyní nabízí ve spolupráci s renomovaným partnerem DEKAMA TRADE, s.r.o. kompletní vyřízení dotace od vypracování a podání žádosti na příslušné úřady až po vyplacení finanční částky a to za předpokladu instalace produktu z naší široké nabídky tepelných čerpadel DAIKIN.

Zástupce společnosti DEKAMA TRADE, s.r.o. Vás navštíví a dohodne všechny potřebné náležitosti s vyřízením daného dotačního titulu, kontakt : www.DEKAMA.cz, pan David Mikulenka tel. 774 418 639, info@dekama.cz Za předpokladu instalace tepelného čerpadla od naší společnosti platí pro následující  speciální podmínky vyřízení kotlíkové dotace:

  • poplatek za vypracování a podání žádosti společností Dekama Trade na příslušné úřady - 7.490,- Kč vč. DPH (splatné koncovým uživatelem po přidělení dotace)
  • potvrzení o technickém stavu stávajícího kotle dle zákona 201/2012 SB příloha č.11 (v případě, že koncový uživatel nemá) - 1.490,- Kč vč. DPH (splatné ihned po provedení revize)

Společnost A-Z Chlazení s.r.o. nabízí prostřednictvím společnosti Dekama Trade další doplňkové služby v případě zájmu koncového uživatele:

  • Administraci – Nová zelená úsporám – rodinné domy (veřejné budovy, bytové domy)
  • Finální podání všech dokumentů na příslušné krajské úřady, vyplývající z podmínek konkrétního dotačního programu a daného kraje
  • Ekologickou likvidaci kotlů na tuhá paliva
  • Vypracování PENB
  • Revizní a kontrolní zprávy (spalinové cesty)

Dotované technologie tepelných čerpadel

Závěr

Pokud máte doma starý kotel na pevná paliva, rozhodně byste měli o kotlíkové dotaci uvažovat. Investice do nové technologie se Vám vrátí v podobě úspor provozních nákladů nejen na vytápění, ale díky nízkému tarifu elektřiny i na provozu celého domu.

Bližší informace k dotacím ve svém kraji najdete na webových stránkách příslušných krajských úřadů.

2