60b5d10b8206f.jpg

Kotlíková dotace

KOTLÍKOVÉ DOTACE POKRAČUJÍ AŽ DO ROKU 2022

Domácnosti s nižšími příjmy mohou získat až 95% vynaložených nákladů na výměnu starého kotle. Ostatní domácnosti mohou získat až 50% na výměnu neekologického kotle z dotačního programu Nová zelená úsporám. Kotlíkové dotace patří mezi nejúspěšnější dotační programy. Jedná se o poslední šanci veřejnosti dostat  dotaci na nový ekologický zdroj tepla zákazem používání starých nevyhovujících  kotlů. V provozu může být stále až 300 000  neekologických kotlů na pevná paliva. 

Postaráme se o návrh řešení, špičkovou instalaci i případný servis

26 let zkušeností s klimatizační a vytápěcí technikou

Nevíte si rady s výběřem? Rádi Vám poradíme, stačí se jen zeptat.

 

/

 

DOTACE PRO DOMÁCNOSTI S NIŽŠÍMI PŘÍJMY

Tyto dotace jsou určeny pro osoby s nižšími příjmy, jejichž čistý roční příjem není vyšší než 170.900,- Kč na osobu. Žádosti lze uplatnit na výměnu kotle na pevná paliva, která nesplňují emisní třídu 3., 4. a 5 za nový ekologický  zdroj vytápění. Krajské úřady budou přijímat žádosti od začátku roku 2022. O dotaci může požádat vlastník nebo spoluvlastník nemovitosti - rodinný nebo bytový dům, bytová jednotka nebo trvale obývaný rekreační objekt.

Dotace lze čerpat na:

 • Elektrická a plynová tepelná čerpadla – s minimální energetickou třídou A+ a parametry podle nařízení Komice (EU) č.813/2013)
 • Kotel na biomasu – s minimální energetickou třídou A+ a parametry podle nařízení komise č.2015/1189)
 • Plynový kondenzační kotel – s minimální energetickou třídou A a parametry podle nařízení Komise (EU) č. 813/2013)

Seznam výrobků technologií budou mít žadatelé k dispozici. Tento seznam není povinný. Pokud žadatel zvolí jiný zdroj, je povinen k žádosti přiložit certifikát nebo technický list, který prokáže splnění parametrů programu.

JAK PODAT ŽÁDOST A JAKOU VÝŠI DOTACE LZE ZÍSKAT

Žádost bude možné podat na krajském úřadě, kde lze využít odborné poradenství. Podpora bude poskytována na instalace realizované od 01.01.2021 ve výši až 95 % ze způsobilých výdajů s následujícími limity:

ZDROJ TEPLA LIMIT
Tepelné čerpadlo 130.000,- Kč
Kotel na biomasu 130.000,- Kč
Plynový kondenzační kotel 100.000,- Kč

 

Za způsobilé výdaje jsou považovány: stavební práce, dodávky a služby související s realizací, včetně úpravy spalinové cesty, rekonstrukce otopné soustavy, akumulační nádoby/ kombinovaný bojler, zkoušky nebo testy na uvedení zdroje k užívání a projektová dokumentace.

 

DOTACE PRO OSTATNÍ DOMÁCNOSTI

O dotaci Nová zelená úsporám může požádat vlastník nebo spoluvlastník nemovitosti- rodinný nebo bytový dům, bytová jednotka nebo trvale obývaný rekreační objekt, který dosahuje vyšších příjmů než 170900,- Kč za rok na osobu. Výhodou u této dotace je, že v rámci jedné žádosti lze požádat i o další finanční podporu například na zateplení domu nebo využívání dešťové vody. Žádosti lze podávat - podzim 2021

Dotace lze čerpat na:

 • Tepelná čerpadla pro teplovodní systém vytápění - min. energetická třída A++
 • Tepelná čerpadla vzduch - vzduch
 • Tepelná čerpadla pro teplovodní systém vytápění s přípravou teplé vody připojené k FV systému
 • Lokální zdroje na biomasu - sálavé a teplovzdušné energetická třída A+ /* s teplovodním vyměníkem energetická třída A++
 • Kotle na biomasu vč. akumulační nádrže se samočinnou dodávkou paliva - minimální energetická třída A+, pro kotle s ruční dodávkou paliva povinná instalace akumulační nádrže
 • Plynové kondenzační kotle - minimální energetická třída A
 • Napojení na soustavu zásobování teplem
 • Kombinovaná výroba elektřiny a tepla - pouze pro bytové domy

Seznam výrobků technologií budou mít žadatelé k dispozici. Tento seznam není povinný. Pokud žadatel zvolí jiný zdroj, je povinen k žádosti přiložit certifikát nebo technický list, který prokáže splnění parametrů programu.

JAK PODAT ŽÁDOST A JAKOU VÝŠI DOTACE LZE ZÍSKAT

Žadatel nebo jím zmocněná osoba podá žádost eletkronicky na  www.novazelenausporam.cz . A to v průběhu realizace, nebo až po ní. Podpora bude poskytována na instalace realizované od 01.01.2021 ve výši až 95 % ze způsobilých výdajů s následujícími limity:

 

ZDROJ TEPLA RODINNÝ DŮM  BYTOVÝ DŮM
Tepelné čerpadlo pro teplotní systém vytápění a přípravou teplé vody 100.000,- Kč         ---
Tepelné čerpadlo pro teplotní systém vytápění bez přípravy teplé vody   80.000,- Kč   30.000,- Kč
Tepelné čerpadlo s teplovodním systémem vytápění  s přípravou teplé vody připojené k FV systému 140.000,- Kč         ---
Tepelné čerpadlo vzduch - vzduch   60.000,- Kč   18.000,- Kč
Plynový kondenzační kotel   35.000,- Kč   12.000,- Kč
Kotel na biomasu vč. akmulační nádrže nebo kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva a celosezonním zásobníkem pelet 100.000,- Kč         ---
Kotel na biomasu vč. akmulační nádrže nebo kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva    80.000,- Kč   25.000,- Kč
Napojení na soustavu zásobování teplem   40.000,- Kč   10.000,- Kč
Lokální zdroj na biomasu se samočinnou dodávkou tepla a teplovodním výměníkem   45.000,- Kč   35.000,- Kč
Lokální zdroj na biomasu se samočinnou dodávkou tepla   30.000,- Kč        ---
Kombinovaná výroba elektřiny a tepla           ---   30.000,- Kč

 

 

Finanční příspěvek SFŽP (Kotlíková dotace, NZU)

Společnost A-Z Chlazení s.r.o. Vám nyní nabízí ve spolupráci s renomovaným partnerem DEKAMA TRADE, s.r.o. kompletní vyřízení dotace od vypracování a podání žádosti na příslušné úřady až po vyplacení finanční částky a to za předpokladu instalace produktu z naší široké nabídky tepelných čerpadel DAIKIN a Samsung.

Zástupce společnosti DEKAMA TRADE, s.r.o. Vás navštíví a dohodne všechny potřebné náležitosti s vyřízením daného dotačního titulu, kontakt : www.DEKAMA.cz, pan David Mikulenka tel. 774 418 639, info@dekama.cz Za předpokladu instalace tepelného čerpadla od naší společnosti platí pro následující  speciální podmínky vyřízení kotlíkové dotace:

 • poplatek za vypracování a podání žádosti společností Dekama Trade na příslušné úřady činí  10%  z dotační částky, nejvýše však 10.000,- Kč (splatné koncovým uživatelem po přidělení dotace)
 • potvrzení o technickém stavu stávajícího kotle dle zákona 201/2012 SB příloha č.11 (v případě, že koncový uživatel nemá) - 1.490,- Kč vč. DPH (splatné ihned po provedení revize)

Společnost A-Z Chlazení s.r.o. nabízí prostřednictvím společnosti Dekama Trade další doplňkové služby v případě zájmu koncového uživatele:

 • Administraci – Nová zelená úsporám – rodinné domy (veřejné budovy, bytové domy)
 • Finální podání všech dokumentů na příslušné krajské úřady, vyplývající z podmínek konkrétního dotačního programu a daného kraje
 • Ekologickou likvidaci kotlů na tuhá paliva
 • Vypracování PENB
 • Revizní a kontrolní zprávy (spalinové cesty)

Dotované technologie tepelných čerpadel

Závěr

Pokud máte doma starý kotel na pevná paliva, rozhodně byste měli o kotlíkové dotaci uvažovat. Investice do nové technologie se Vám vrátí v podobě úspor provozních nákladů nejen na vytápění, ale díky nízkému tarifu elektřiny i na provozu celého domu.

Bližší informace k dotacím ve svém kraji najdete na webových stránkách příslušných krajských úřadů.

2