60b5d10b8206f.jpg
Dotace

Dotace pokračují i v roce 2023

KOTLÍKOVÉ DOTACI jsou určeny především pro majitele rodinných domů, kteří mají své domy vytápěny na tuhá paliva. Jedná se především o nízkopříjmové domácnosti např. senioři či lidí, kteří pobírají příspěvek na bydlení. Domácnosti nespadající do nízkopříjmové skupiny mohou žádat o dotaci z programu NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM, která se zaměřuje na úsporu energií při běžném provozu na budovách určených pro bydlení. Výhodou je možnost požádat o více produktů v jedné žádosti a tím získají i finanční bonus.

Nevíte si rady s výběřem? Rádi Vám poradíme, stačí se jen zeptat.

Finanční příspěvek SFŽP (Kotlíková dotace, NZU)

/

 

Společnost A-Z Chlazení s.r.o. Vám nyní nabízí ve spolupráci s renomovaným partnerem DEKAMA TRADE, s.r.o. kompletní vyřízení dotace od vypracování a podání žádosti na příslušné úřady až po vyplacení finanční částky a to za předpokladu instalace produktu z naší široké nabídky tepelných čerpadel DAIKIN a Samsung.

Zástupce společnosti DEKAMA TRADE, s.r.o. Vás navštíví a dohodne všechny potřebné náležitosti s vyřízením daného dotačního titulu, kontakt : www.DEKAMA.cz, pan David Mikulenka tel. 774 418 639, info@dekama.cz Za předpokladu instalace tepelného čerpadla od naší společnosti platí pro následující  speciální podmínky vyřízení kotlíkové dotace:

  • poplatek za vypracování a podání žádosti společností Dekama Trade na příslušné úřady činí  10%  z dotační částky, nejvýše však 10.000,- Kč (splatné koncovým uživatelem po přidělení dotace)
  • potvrzení o technickém stavu stávajícího kotle dle zákona 201/2012 SB příloha č.11 (v případě, že koncový uživatel nemá) - 1.490,- Kč vč. DPH (splatné ihned po provedení revize)

Společnost A-Z Chlazení s.r.o. nabízí prostřednictvím společnosti Dekama Trade další doplňkové služby v případě zájmu koncového uživatele:

  • Administraci – Nová zelená úsporám – rodinné domy (veřejné budovy, bytové domy)
  • Finální podání všech dokumentů na příslušné krajské úřady, vyplývající z podmínek konkrétního dotačního programu a daného kraje
  • Ekologickou likvidaci kotlů na tuhá paliva
  • Vypracování PENB
  • Revizní a kontrolní zprávy (spalinové cesty)

Dotované technologie tepelných čerpadel

Závěr

Pokud máte doma starý kotel na pevná paliva, rozhodně byste měli o kotlíkové dotaci uvažovat. Investice do nové technologie se Vám vrátí v podobě úspor provozních nákladů nejen na vytápění, ale díky nízkému tarifu elektřiny i na provozu celého domu.

Bližší informace k dotacím ve svém kraji najdete na webových stránkách příslušných krajských úřadů.

2