slide

Ochrana osobních dat

 

 

GDPR:
Zákazník dává svůj výslovný souhlas s tím, aby společnost A-Z CHLAZENÍ s.r.o., IČ: 25267337 se sídlem Piletická 45, Hradec Králové 3, 500 03 (dále jen “Společnost“) jakožto správce osobních údajů o fyzických osobách podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Nařízení GDPR) a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, shromažďovala a nakládala s jím poskytnutými údaji, a to v rozsahu stanoveném právními předpisy a nezbytném k naplnění stanoveného účelu smlouvy.
Mezi zpracovávané údaje zákazníka patří zejména: jméno, příjmení, bydliště (poštovní adresa) a e-mailová adresa, telefon, datum servisní návštěvy, resp. provedení opravy, cenové nabídky nebo instalace či pouze dodávka zařízení.
Zákazník současně souhlasí s tím, aby byly tyto jeho údaje zaznamenány, uloženy, použity i jinak zpracovány Společností, a to i za účelem následného kontaktování zákazníka e-mailem a/nebo poštou či telefonem v rámci případného průzkumu spokojenosti s poskytnutou službou, případně sjednání např. pravidelného servisu, oprav a ostatních souvisejících služeb nebo registrací prodloužené záruky. Tento souhlas je udělen dobrovolně, bezúplatně, pro území celé České republiky a na celou dobu působení Společnosti na trhu v České republice. Poskytnutý souhlas může zákazník kdykoli odvolat svým e-mailem zaslaným na adresu Společnosti info@klimatizace.net nebo poštou na adresu A-Z CHLAZENÍ s.r.o., Piletická45, Hradec Králové 3, 500 03 a to s účinky ode dne dojití takového e-mailu Společnosti.

 

1