slide

Ochrana osobních dat

 

 

Souhlasím s tím, aby shora uvedené jméno, příjmení, bydliště (poštovní adresa) a e-mailová adresa, telefonní číslo byly uloženy a použity a zpracovány společností A-Z Chlazení s.r.o., IČ: 25267337 se sídlem Piletická 45, Hradec Králové, 500 03 (dále jen společnost) vč. možnosti předání os. údajů společnosti výrobci zařízení a technologie pro registraci prodloužené záruky vč. případných servisních výkazů a oprav. A to za účelem následného kontaktování e-mailem anebo poštou či telefonem v rámci průzkumu spokojenosti s poskytnutou službou, případně sjednání např. pravidelného servisu, oprav a ostatních souvisejících služeb. Tento souhlas je udílen dobrovolně, bezúplatně, pro území celé České republiky a na celou dobu působení Společnosti na trhu v České republice. Poskytnutý souhlas může zákazník kdykoli odvolat svým e-mailem zaslaným Společnosti na e-mailovou adresu info@klimatizace.net nebo poštou na adresu A-Z Chlazení s.r.o., Piletická 45, Hradec Králové, 500 03 a to s účinky ode dne dojití takového e-mailu Společnosti.

1