infračervená

Infračervená naftová topidla vydávají sálavé teplo. Spalování je bez zápachu. Nutná ventilace místnosti.

1
2