slide

Obchodní podmínky

 

 

Součástí obchodních podmínek je i reklamační řád

1. Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

 • Provozovatel internetového obchodu  A-Z Chlazení s.r.o., Piletická 45, 500 03 Hradec Králové, IČO: 25267337,
  DIČ: CZ25267337 - dále jen provozovatel
 • Internetový obchod www.klimatizace.net - dále jen internetový obchod
 • Provozovna – Piletická 45, 500 03 Hradec Králové, tel.: +420 495 221 313, e-mail: info@klimatizace.net
 • Kupující-subjekt, který s prodávajícím uzavřel smlouvu o koupi zboží

2. Objednávka

Vyplněním a odesláním objednávky uskutečněné prostřednictvím internetového obchodu zákazník potvrzuje závaznost objednávky a souhlas s těmito obchodními podmínkami. O přijetí objednávky, pokud uvedete správnou emailovou adresu, budete informováni potvrzovacím emailem. Pokud potvrzovací email s kopií objednávky nepřijde, kontaktujte nás prosím buď telefonicky,
nebo prostřednictvím e-mailu.

Potvrzovací email o přijetí objednávky do systému není potvrzením objednávky. Potvrzení objednávky pošleme na Vaši emailovou adresu nebo sdělíme telefonicky po ověření dostupnosti a termínu dodání požadovaného zboží.
Pokud Vámi objednané zboží není momentálně skladem, nebo není možné dodržet uvedený dodací termín, budete o této skutečnosti informováni prostřednictvím elektronické pošty, nebo telefonicky.
Pokud v takovém případě provedete do 24 hodin storno objednávky, buď prostřednictvím elektronické pošty nebo telefonicky, objednávka je považována za zrušenou.
Při stornu objednávky poslaném emailem nezapomeňte uvést Vaše jméno, emailovou adresu a popis zboží, jehož objednávku stornujete.

3. Storno objednávky

ze strany kupujícího - kupující může objednávku stornovat kdykoliv před závazným potvrzením objednávky bez udání důvodu.
Po závazném potvrzení objednávky lze provést storno pouze tehdy, když prodávající nesplní smluvené podmínky dodání.
V případě stornování potvrzené objednávky je kupující povinen uhradit prodávajícímu škodu vzniklou tímto jednáním.
Prodávající může uplatnit právo na úhradu škody zejména v případě nákupu zboží "na objednávku", které bylo nutné na přání zákazníka obstarat nebo v případě, že v souvislosti se zajištěním zboží došlo již k vynaložení prokazatelných nákladů, jako zbytečná doprava atp.

ze strany prodávajícího - prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává, nebo pokud se výrazným způsobem změnila cena u dodavatele zboží nebo náklady za realizaci či doručení objednávky a zákazník změnu ceny
neakceptuje. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. Pokud kupující již část nebo celou částku kupní ceny uhradil, bude mu zpět převedena na jeho účet v nejkratším možném termínu, nejpozději však do 20 pracovních dní.

4. Odstoupení od kupní smlouvy

 1. Do 14 dnů máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu.
 2. Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží.
 3. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat A-Z chlazení s.r.o., Piletická 45, 500 03 Hradec Králové, formou jednostranného právního jednání (např. dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxem nebo e-mailem) http://www.klimatizace.net/kontakt Můžete použít vzorový formulář 
  Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy.pdf pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.
 4. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

5. Důsledky odstoupení od smlouvy

 1. Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání
  (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený).
  Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. Společnost A-Z chlazení s.r.o. však preferuje, i s ohledem na rychlost vyřízení, vrácení formou bankovního převodu na Váš účet. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady. Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho co nastane dříve.
 2. Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, zašlete zpět nebo jej předejte osobně u nás na prodejně. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů.
  - nesmí být použité
  - musí být nepoškozené
  - musí být kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.)
  - s originál dokladem o koupi

Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží.
Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti

6. Zpracování objednávky

V případě nejasností má provozovatel, případně jeho zodpovědný zástupce právo kontaktovat zákazníka prostřednictvím jím sdělených údajů. Pokud nebude možné kontaktovat zákazníka telefonicky nebo emailem vedeným v objednávce, protože údaje budou nesprávné, nebo pokud zákazník neopraví požadované údaje ani po upozornění provozovatelem, objednávka bude stornována.

Způsob platby
Na výběr máte z následujících typů plateb:

 • Dobírka - platba při doručení zboží kurýrní službou na fakturační, resp. doručovací adresu uvedenou v objednávce.
 • Převodem na účet - při platbě převodem na účet bude zákazník informován e-mailem, nebo telefonicky o stavu objednávky
  (viz výše) a budou mu poskytnuty všechny potřebné údaje pro převod částky na účet provozovatele. Po připsání částky na účet provozovatele, bude zákazník kontaktován a po domluvě mu bude zboží neprodleně odesláno na fakturační, resp. doručovací adresu uvedenou v objednávce.
 • Hotově - probíhá na místě naší kamenné pobočky při převzetí zboží.

7. Dodací podmínky

Termín dodání je závislý na druhu objednaného zboží. Dodací lhůty jsou standardně do 7. dnů. U zboží běžně dostupného a zboží, které máme na skladě, probíhá odeslání zásilky zpravidla tentýž nebo následující pracovní den. Přesný termín dodání Vám bude upřesněn v potvrzení objednávky. Místo odběru je stanoveno na základě objednávky kupujícího.
Za splnění dodávky se považuje dodání zboží na uvedené místo. Dopravu na adresu určení zajišťuje prodávající. Zásilka se zbožím vždy obsahuje daňový doklad, návod k použití.

Při nákupu do 10.000,- Kč s DPH účtujeme dopravné 170,- Kč
Při nákupu nad 10.000,- Kč s DPH zajišťujeme po celé České republice ZDARMA
Při nákupu na DOBÍRKU účtujeme poplatek 61,-Kč vč.DPH

8. Otevírací doba

Zboží si lze osobně vyzvednout kdykoliv na adrese naší provozovny:
Pondělí až čtvrtek od 7:00 do 16:00 hod.
Pátek od 7:00 do 15:30 hod.

9. Záruka a reklamace

Součástí obchodních podmínek jsou reklamační podmínky, které jsou v plném znění uvedeny níže.

10. Ceny zboží, DPH

Provozovatel internetového obchodu je plátcem DPH. Všechny ceny uváděné na stránkách internetového obchodu jsou uváděny bez DPH i včetně DPH.

11. Prodej a platba za zboží

Prodávající je majitelem zboží a prodává jej kupujícímu (zákazníkovi). Zboží je majetkem prodávajícího do doby, než je zákazníkem v plné výši zaplaceno (u bezhotovostních plateb se za zaplacení považuje doba, kdy se prodávajícímu částka převede na účet).

12. Ochrana osobních údajů

Zákazník souhlasí s tím, aby uvedené jméno, příjmení, bydliště (poštovní adresa) a e-mailová adresa, telefonní číslo byly uloženy a použity a zpracovány společností A-Z Chlazení s.r.o., IČ: 25267337 se sídlem Piletická 45, Hradec Králové, 500 03
(dále jen společnost) vč. možnosti předání os. údajů společnosti výrobci zařízení a technologie pro registraci prodloužené záruky vč. případných servisních výkazů a oprav. A to za účelem následného kontaktování e-mailem anebo poštou či telefonem v rámci průzkumu spokojenosti s poskytnutou službou, případně sjednání např. pravidelného servisu, oprav a ostatních souvisejících služeb.

Tento souhlas je udílen dobrovolně, bezúplatně, pro území celé České republiky a na celou dobu působení Společnosti na trhu v České republice. Poskytnutý souhlas může zákazník kdykoli odvolat svým e-mailem zaslaným Společnosti na e-mailovou adresu info@klimatizace.net nebo poštou na adresu A-Z Chlazení s.r.o., Piletická 45, Hradec Králové, 500 03 a to s účinky ode dne dojití takového e-mailu Společnosti.

Reklamační řád

1. Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

 • Provozovatel internetového obchodu A-Z Chlazení s.r.o., Piletická 45, 500 03 Hradec Králové, IČO: 25267337,
  DIČ: CZ25267337 - dále jen provozovatel
 • Internetový obchod www.klimatizace.net - dále jen internetový obchod
 • Provozovna – Piletická 45, 500 03 Hradec Králové, tel.: +420 495 221 313, e-mail:info@klimatizace.net
 • Kupující - subjekt, který s prodávajícím uzavřel smlouvu o koupi zboží

2. Záruční podmínky

V případě, že se po převzetí zboží kupujícím vyskytnou v záruční době vady zboží, může kupující uplatnit svou oprávněnou reklamaci.
Délka záruční doby se řídí platnými ustanoveními zákona, činí tedy 24 měsíců (u některého druhu zboží může být i delší) s výjimkami stanovenými zákonem.
Záruka zaniká v následujících případech:

 • Vypršela-li u reklamovaného zboží záruční doba přede dnem uplatnění reklamace.
 • Porušením ochranných pečetí a nálepek, pokud na výrobku jsou.
 • Nevhodným používáním zboží.
 • Nedodržením pokynů stanovených výrobcem či dodavatelem.
 • Neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, manipulací nebo zanedbáním péče o zboží.
 • Zboží bylo poškozeno živly.

3. Vyřízení reklamace

Místem uplatnění reklamace je autorizované servisní středisko výrobce (většinou uvedené na záručním listě), nebo provozovna prodávajícího.
Pokud u zboží není záruční list výrobce, ale pouze záruční list vystavený firmou A-Z Chlazení s.r.o., je místem uplatnění reklamace vždy provozovna prodávajícího.
Pracovníci servisního střediska nebo naší provozovny po řádném vyřízení reklamace vyzvou kupujícího k převzetí opraveného zboží. V případě, kdy bylo zboží na opravu odesláno přepravní službou, bude po telefonické domluvě zasláno zpět na adresu zákazníka.

Pokud bude zjištěno, že reklamace je neoprávněná (závada vznikla špatným použitím nebo chybnou manipulací apod.), servisní středisko nebo prodávající naúčtuje kupujícímu veškeré vzniklé náklady s tím spojené. Kupující je povinen tyto náklady uhradit neprodleně, nejpozději však do 14 dnů od ukončení reklamačního řízení.
Bez úhrady vzniklých nákladů nebude zboží, které je předmětem reklamace, vydáno kupujícímu.
Reklamovat zboží nelze z důvodu nepřesných fotografií uvedených na internetových stránkách obchodu prodávajícího.
V případě zjištění neodstranitelné vady bude zboží vyměněno. K tomuto úkonu je třeba vždy písemné doporučení a posouzení autorizovaného technika.

1