6512bd7a1f9b0.webp

Oprav dům po babičce

Nová zelená úsporám - Oprav dům po babičce

Zálohová dotace pro majitele starších staveb, kteří zvažují komplexní rekonstrukci domu s cílem výrazně si snížit výdaje za bydlení. Hlavní rozdíl oproti NZU Standard je v poskytnutí dotace předem (zálohová dotace) a dále v dodatečných bonusech. 

Kdo může žádat

 • Vlastníci rodinných domů a rekreačních objektů využívaných k trvalému bydlení, kteří jsou ekonomicky aktivní (zaměstnanec, zaměstnavatel, OSVČ, pracující důchodci, pracující studenti, rodič na mateřské dovolené)

Na co se dotace vztahuje, na co lze čerpat

Podmínkou čerpání zálohové dotace je realizace optimálního zateplení objektu, kterým bude dosaženo požadovaných energetických úspor. Současně je možné získat podporu na další úsporná opatření, jako je instalace FV systému, výměna zdroje vytápění a ohřevu teplé užitkové vody, dešťovka, dobíjecí bod pro automobil a další.

Něco navíc

 • Podpora „Oprav dům po babičce“ cílí na mladé rodiny s dětmi a díky tomu obdrží žadatelé RODINNÝ BONUS ve výši 50.000,- Kč na každé nezaopatřené dítě, příp. ve výši 25.000,- Kč v případě je-li ve střídavé ne-li společné péči.
 • Žadatelé z Karlovarského, Moravskoslezského a Ústeckého kraje a obcí podporovaných státem dostanou bonus 10% z celkové výše dotace.
 • K žádostem s doloženým výpočtem enviromentálního hodnocení, které získají nenulové bodové hodnocení lze získat Bonus za environmentálně šetrné řešení projektu v max. výši 30.000,- Kč

Environmentální certifikaci budov - hodnotí jak budova ovlivňuje své okolí v průběhu svého životního cyklu a její dopad na životní prostředí.

Podoblast podpory C.1 - výměna zdrojů tepla

(kotel na tuhá paliva, elektro kotel, plynový kotel, krbová kamna, el. přímotopy)

Dotace na výměnu neekologických kotlů na pevná paliva nižší třídy než 3. emisní třídy, kotlů na lehké topné oleje, lokální topidla (např. přímotopy nebo kamna na tuhá paliva) využívaných jako hlavní zdroj vytápění nahrazených za kotel na biomasu příp. tepelné čerpadlo. Zároveň je možné čerpat i na výměnu plynového kotle staršího 20 let či elektro kotle.

Kolik můžete získat

 Typ zdroje POPIS  Výše dotace (Kč) Pouze vytápění  Výše dotace (Kč)Vytápění + ohřev vody
TCA/TCA+ Tepelné čerpadlo vzduch - vzduch 60.000,- 80.000,-
TCV/TCV+ Tepelné čerpadlo vzduch - voda  80.000,-  100.000,-
TC-FV Tepelné čerpadlo pro teplovodní systém vytápění a ohřev vody s podporou FV  125.000,-  125.000,-
TCK/TCK+ Tepelné čerpadlo země-voda s plošným kolektorem  120.000,-  140.000,-

 

Podmínky dotace - podoblast C.1:

 • Alespoň částečně zateplený dům dosahující minimálně úrovně D klasifikační třídy energetické náročnosti budovy (prokázat Průkazem energetické náročnosti budovy).
 • Výměny plynových kotlů a plynových topidel starších než 20 let (stáří plynového spotřebiče doložit protokolem o uvedení do provozu příp. servisním protokolem nebo zprávou o kontrole spalinové cesty plyn. spotřebiče).
 • Nově instalovaným zdrojem musí být tepelné čerpadlo (cílem je vyměnit ty nejstarší atmosférické kotle)
 • Platí i zpětně pro způsobilé výměny, které proběhly po 1. lednu 2021.
 • 10% bonifikace pro lokality sociálně znevýhodněných obcí s rozšířenou působností (ORP).
 • Podpora opatření TČ+FV je určena pro systémy kombinující tepelné čerpadlo a stávající či nový fotovoltaický systém, který splňuje stejné požadavky na instalaci jako fotovoltaické systémy podporující efektivní využívání tepelného čerpadla.

 

Podoblast podpory C.2 - Příprava teplé vody

Dotace na pořízení a instalaci nového systému ohřevu teplé užitkové vody včetně jejich příslušenství a zapojení.

Podporované technologie

 • Solární ohřev teplé užitkové vody
 • Tepelné čerpadlo s elektrickým pohonem pro ohřev teplé užitkové vody

Kolik můžete získat

 

 Typ zdroje Popis  Výše dotace (Kč)
SOL Solární termický ohřev vody, plocha apertury panelů min. 1,8m2  45.000,-
SOL+ Solární termický ohřev vody s přitápěním, plocha apertury panelů min. 3,68m2 60.000,-
FV Solární fotovoltaický ohřev vody, instalovaný výkon minb. 1,5kW 45.000,-
TČ-V Tepelné čerpadlo pro ohřev vody 45.000,-

 

Podmínky dotace - podoblast C.2:

 • Není podporována instalace tepelných čerpadel využívající odváděný vzduch z vytápěné části domu, ve které je instalován jiný systém řízeného větrání se zpětným získáváním tepla.
 • Nejsou podporována tepelná čerpadla využívající jako nízkopotenciální zdroj tepla vrty.
 • Podporována jsou tepelná čerpadla s elektrickým pohonem, která:
  • 1. splňují požadavky platné na ekodesign dle nařízení Komise (EU) č. 813/2013, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign ohřívačů pro vytápění vnitřních prostorů a kombinovaných ohřívačů nebo nařízení Komise (EU) č. 814/2013.
  • 2. splňují požadavky pro třídu energetické účinnosti A+ pro zatěžovací profil L nebo vyšší a průměrné klimatické podmínky dle Nařízení komise (EU) č. 812/2013, popř. Nařízení komise (EU) č. 811/2013. Pro čerpadla s ohřevem vody v externím zásobníku, u kterých výrobce neuvádí třídu energetické účinnosti ohřevu vody, se připouští jejich použití při splnění třídy energetické účinnosti A++ pro nízkoteplotní nebo středněteplotní aplikace dle Nařízení komise (EU) č. 811/2013.

Vše kompletně vyřídíme za vás

Všechna námi dodávaná a instalovaná tepelná čerpadla jsou registrována v dotačních titulech SFŽP. Našim zákazníkům nabízíme ve spolupráci s naším renomovaným partnerem DEKAMA TRADE, s.r.o. kompletní vyřízení dotace od vypracování a podání žádosti na příslušné úřady až po vyplacení finanční částky za předpokladu instalace produktu z naší široké nabídky tepelných čerpadel DAIKIN a SAMSUNG.

Tepelná čerpadla máme skladem

Tepelná čerpadla DAIKIN a SAMSUNG máme na skladě. Nemusíte se obávat dlouhých dodacích lhůt. S námi ještě stihnete topnou sezónu s novým zdrojem vytápění.

Dotované technologie tepelných čerpadel

Aktualizováno 09.02.2023

Máte dotazy

Nebo chcete vědět více? Neváhejte nás kontaktovat, jsme tu pro vás.

 

 

 

2