Vytápění klimatizací

Klimatizace nejsou vhodné jenom pro ochlazování, ale poptávka je i po vytápění klimatizací, které si zachová vysoký výkon i při nízkých teplotách. Tepelný výkon je ihned po spuštění a při tom mají nízké provozní náklady. Jedná se o speciální jednotky tepelného čerpadla vzduch-vzduch s funkcí až do -25oC venkovní teploty, které mají vysoký výkon s nízkým příkonem a vysokou efektivitou i při -15oC venkovní teploty.

Vytápění klimatizací je velmi úsporné

Klimatizace v dnešní době využívají principu tepelného čerpadla, které patří k nejekologičtějším a nejúspornějším metodám vytápění domácností. Principem je obrácený způsob distribuce tepla. Vnější jednotka odebírá teplo z okolního vzduchu, čímž se ochlazuje, zatímco vnitřní jednotka topí. Tento způsob vytápění klimatizací poskytuje až trojnásobek topného výkonu při stejném elektrickém příkonu oproti klasickému elektrickému topení.

Díky vytápění klimatizací máte teplo hned

U klimatizace určené k vytápění je výhodou teplo bez čekání nahřátí otopné soustavy, jako je tomu u klasického systému vytápění. Dostatečný výkon klimatizace dnes umožňuje topit celoročně.

11