obrazek neni k dispozici
Nízkoteplotní tepelné čerpadlo

Nízkoteplotní tepelná čerpadla

Rychlý vývoj v oblastech vytápění a tepelné izolace budov umožňuje, aby topná voda o teplotě 65 °C nebo i méně dokázala vyhřát celý objekt i při extrémně nízkých venkovních teplotách. Vysoký komfort a zároveň snížení spotřeby energie se dosahuje menším teplotním spádem mezi topným tělesem a teplotou v místnosti,
což zajišťují nízkoteplotní tepelná čerpadla. Většina moderních vodních otopných soustav pracuje při nízkých teplotách topné vody, dodávající teplo prostřednictvím radiátorů nebo podlahovým vytápěním, případně jejich kombinací.

Výhody tepelného čerpadla  DAIKIN Altherma

Tepelná čerpadla jsou přirozeně „čistá" a spolehlivá zařízení a tradičně využívají technologii „voda-voda" nebo „vzduch-vzduch". Systém „vzduch-voda" v tepelných čerpadlech Altherma od výrobce Daikin však představuje to nejlepší z obou technologií, co lze nabídnout:

  • velmi nízké investiční a provozní náklady
  • komfortní a bezprašný provoz
  • provoz bez výrazných dopadů na životní prostředí
  • regulace tepelného čerpadla zajišťuje bezobslužný provoz
  • vzdálená správa pomocí aplikace Online Controller vč. součinnosti s FV systémy
  • možnost získání levnější sazby elektrické energie
  • zajišťuje vytápění, příp. chlazení. ohřev TUV a bazénu
  • snadná instalace a údržba celé technologie

Potřebuji poradit

Energie ze vzduchu = energie zdarma

Zdroji tepla pro nízkoteplotní otopné soustavy mohou být kotle na fosilní paliva nebo elektřina. Tepelné čerpadlo Altherma, jako alternativa k těmto „tradičním“ zdrojům, je však mnohem účinnější řešení. Více než 2/3 energie, kterou nízkoteplotní tepelné čerpadlo Altherma v průběhu roku dodá ve formě tepla, pochází ze vzduchu a je ZDARMA. Systém Altherma pracuje až do VENKOVNÍCH  teplot -25 °C
(za souběžného provozu záložního dohřívače), takže je schopný dodat veškeré teplo potřebné k vytopení objektu na komfortní teplotu.

NTC - 1 NTC - 2 NTC - 3 NTC - 4


Všechna tepelná čerpadla vyžadují elektřinu pro přečerpání energie z nízké teploty na teplotu pro vytápění. Například Altherma může z 1 kW elektrického příkonu do objektu dodat 3-4,5kW tepla. (měření při podmínkách Eurovent (7 °C venkovní teplota/35 °C).

Flexibilní využití, jednoduchá instalace

Systém Altherma se skládá z venkovní a vnitřní jednotky, obě jsou velmi kompaktní. Venkovní jednotka může být diskrétně umístěna vně nových i stávajících rezidenčních budov. Vnitřní jednotka nevyžaduje svoji vlastní technologickou místnost, a tak může být umístěna tam, kde to nejvíce vyhovuje. Dnes navíc v nástěnném i kompaktním provedení.

Komplexní řešení pro celoroční komfort

Mimo uspokojení základních požadavků na komfort v podobě dodávání tepla dokáže tepelné čerpadlo Altherma nabídnout mnohem víc. Systém Altherma je navržen i k celoročnímu ohřívání vaší teplé užitkové vody a může být dodáván i s možností chlazení pro horké letní dny. Altherma tak zajistí vaše pohodlí po celý rok.

Zajímá vás více? Neváhejte nás kontaktovat.

2