Realizace

Novostavba RD - nízkoteplotní TČ

Tepelná ztráta 10,5 kW, tepelné čerpadlo venkovní jednotka 11kW, integrovaná jednotka se zásobníkem  TUV 260l nerez, bivalence 3-9 kW. ekvitermní řízení topné křivky, menu v CZ

2