5c7d1f36cab3d.webp 5c7d1f36ddb5f.webp 5c7d1f4554929.webp

Klimatizace klimatizační jednotky

Klimatizace je zařízení, které vzduch nevyměňuje, ale důkladně ho upravuje – chladí a zbavuje vlhkosti. Klimatizační jednotka pracuje na principu výměny a přesunu energií. To znamená, že pokud v místnosti chladíme, odčerpáváme z ní teplo. Dopravu a cirkulaci chladiva (teplonosné látky) zajišťuje vysoce účinný kompresor, který dodává potřebné tlaky nutné k funkci chladícího okruhu. Ve vnitřní jednotce se chladivo odpařuje a díky tomu chladí. Zjednodušeně řečeno.

Vnitřní a venkovní klimatizační jednotka

Ve venkovní klimatizační jednotce dojde ke zkondenzování chladiva a předání tepelné energie do venkovního prostředí (venkovní jednotka topí, proto nemůže být umístěna v uzavřených a nevětraných prostorech).

Od vnitřní jednotky je nutné zajistit odvod zkondenzované vody, protože vzduch proudící přes výparník vnitřní jednotky obsahuje určité procento vlhkosti, která při ochlazení vzduchu zkondenzuje, proto je nutné od vnitřní jednotky zajistit odvod zkondenzované vody.
Pokud se jedná o jednotku s reverzací neboli tepelným čerpadlem, je venkovní jednotka vybavena navíc reverzačním ventilem (čtyřcestný ventil), který podle nastavení obrátí chod chladícího okruhu, takže vnitřní jednotka začne topit a venkovní chladit.

Potřebuji poradit

Výkon klimatizace

Obecně platí, že z 1 KW elektrické energie dokáže vytvořit 2,5 – 4 KW energie tepelné (v závislosti na venkovních podmínkách a typu zařízení). Takto vybavené klimatizace se používají pro topení hlavně v přechodných obdobích = jaro a podzim. Účinnost topení u klimatizace klesá se snižující se venkovní teplotou.

Přehled výkonů klimatizací podle objemu klimatizovaného prostoru

(hrubý přepočet)

Místnosti (m3) Výkon klimatizace
do 50  2 KW
50 - 60 2,7 KW
60 - 90 3,5 KW
100 - 125 5,0 KW
120 - 170 7,0 KW


Klimatizace v e-shopu

Klimatizační jednotka SPLIT

Jedná se o anglický výraz dělené klimatizační jednotky. SPLIT se skládá z vnitřní a venkovní klimatizační jednotky, které jsou mezi sebou spojeny technologickým vedením (vnější a vnitřní jednotka jsou propojeny potrubím chladiva včetně kaučukové izolace a komunikačním kabelem).

Vnitřní jednotka obsahuje
- výparník s velkou plochou, tichý oběhový ventilátor a řídící elektroniku celého systému.

Venkovní jednotka obsahuje
- kondenzátor, ventilátor, vysoce účinný rotační kompresor, spínací relé – eventuálně řídící elektroniku kompresoru.

Poradíme a postaráme se o realizaci

Trh nabízí pestrou škálu klimatizací. Vybírat můžete například z klimatizace mobilní, okenní, kezetové, mezistropní a mnohých dalších. Pro více informací nás neváhejte kontaktovat. A-Z Chlazení vám pomůže s výběrem, postará se o montáž i pravidelný servis.

6