TČ - Nonostavby

Výměna stávajícího TČ v novostavbě

Výměna stávajícího tepelného čerpadla bez venkovní jednotky za TČ typu Split Daikin Altherma.

2