Patentovaná technologie Streamer společnosti Daikin inaktivuje více než 99,9 % nového koronaviru (SARS-CoV-2)

17.12.2020

Společnost Daikin potvrzuje efektivitu své patentované technologie Streamer, která úspěšně inaktivovala více než 99,9 % nového koronaviru (SARS-CoV-2) po 3 hodinách ozařování viru.

Testy popsané v tomto textu se týkají pouze patentované technologie Streamer. Účinky výrobků s technologií Streamer nebo účinky v reálném provozním prostředí se mohou lišit. Více informací o výrobcích společnosti Daikin se zabudovanou technologií Streamer najdete v příslušných informacích o výrobcích.

Výsledky pokusu

Výzkumný tým provedl pokus, při kterém byly viry ozařovány po dobu 3 hodin technologií Daikin Flash Streamer.

Výsledky tohoto pokusu prokázaly, že:

  • po ozařování dlouhém 1 hodinu inaktivoval výboj technologie Flash Streamer 93,65 % koronaviru (SARS-CoV-2),
  • po ozařování dlouhém 3 hodiny inaktivoval výboj technologie Flash Streamer 99,97 % koronaviru (SAR-CoV-2).

Informace o technologii Streamer

Technologie Flash Streamer vyvinutá společností Daikin v roce 2004 rozkládá okysličením škodlivé látky. Výboj Streamer je typ plazmového výboje s inovativní technologií čištění vzduchu, který stabilně generuje elektrony s vysokou rychlostí.

Jeho schopnost rozkládat okysličením je mnohem vyšší než u běžných plazmových výbojů (doutnavý výboj). V kombinaci se složkami vzduchu mají navíc tyto elektrony s vysokou rychlostí schopnost vysoce účinného rozkladu okysličením, který neustále odstraňuje pachy, bakterie a škodliviny ve vnitřním vzduchu, jako je například formaldehyd.

Studii prováděla společnost Daikin Industries, Ltd. ve spolupráci s profesorem Shigeru Kyuwaou z oddělení biomedicíny na Tokijské univerzitě a výzkumnou skupinou vedenou profesorem Shigeru Morikawou z oddělení mikrobiologie na Okajamské univerzitě přírodních věd.

Klimatizace s technologií Flash Streamer

Máte dotazy?

Nebo chcete vědět více? Neváhejte nás kontaktovat, jsme tu pro vás.

5